Соціальна психологія — розділ, галузь психології, яка досліджує закономірності діяльності людини в умовах взаємодії в соціальних групах. Соціальна психологія частково є дисципліною всередині психології, частково дисципліною в межах соціології, яка в обох випадках має справу зі стосунками між особистістю та суспільством. Її часто вважають галуззю дослідження на стику соціології та психології.

Соціальна психологія у психології вивчає такі питання, як ставлення, ідентичність, атрибуція, групи та соціальна реальність. Соціальна психологія в соціології стосується особливо мікросоціології, і як соціологічна наука досліджує соціальне в його цілісності, що, отже, охоплює такі макроявища, як суспільство та стратифікація, а також мікроявища, такі як взаємодії і групи.

Основні питання соціальної психології: закономірності спілкування та взаємодії людей, діяльність великих (нації, класи) і малих соціальних груп, соціалізація особистості та розвиток соціальних установок.